Missie & Visie

Doel van de Krabberdonkse Koepel (hierna: Koepel) is het organiseren en bevorderen van de carnavalsviering in Den Dungen, zulks in de meest uitgebreide zin en het verrichten of doen verrichten van alles wat daarmee samenhangt.
Missie Krabberdonkse Koepel
De Krabberdonkse Koepel heeft tot doel de duurzame viering van het Openbare Carnaval in Krabberdonk te stimuleren, coördineren, alsmede het continueren en verbeteren van de kwaliteit van de openbare carnavalsviering in Krabberdonk, als “cultureel erfgoed”.

Visie Krabberdonkse Koepel

  • De openbare carnavalsviering in Krabberdonk heeft door zijn verschijningsvorm in de afgelopen ruim 60 jaar een traditie opgebouwd, welke tot ver in de omgeving indruk heeft gemaakt.
  • Het Krabberdonks Carnaval is een belangrijk evenement in de gemeente Sint-Michielsgestel.
  • Creëren van verbintenis met Oeteldonk als moestuin van de stad en de oorsprong Peer vaan den Muggeheuvel
  • Deze visie wordt door de Commissaris van de Koning onderstreept, door het Beschermheerschap van de BCF op zich te nemen.
  • Samen met de Commissaris van de Koning is de Koepel van mening dat de carnavalsviering in de Brabantse plaatsen, een “cultureel erfgoed” is wat gekoesterd moet worden. Carnaval wordt in heel Nederland gevierd. Het is een feestelijke en belangrijk bindmiddel is in de gemeenschap en kraamkamer voor diverse culturele activiteiten (zang, dans, muziek, theater, carnavalswagens, versiering…)
  • De instandhouding en de kwaliteit van de carnavalsviering als evenement is een verantwoordelijkheid van de koepel, de carnavalsverenigingen en de dorpskern Den Dungen, samen.
  • De gemeente Sint-Michielsgestel kan hier een “voorwaarden scheppende” functie vervullen.
  • Omdat de carnavalsviering er is voor, en wordt gevierd door, alle leeftijdsgroepen, zal door de Koepel een breed scala aan carnavalsactiviteiten gepresenteerd moeten blijven worden.

Om dit mogelijk te maken is de structuur van de Koepel hierop afgestemd. Binnen de Koepel zijn meerdere commissies actief waarin vele vrijwilligers werkzaam zijn en worden samen met de vele Krabberdonkse carnavalsverenigingen de activiteiten ontplooid.