Reglement optocht

 

 

A.   ALGEMEEN

 1. Onder deelnemers aan de Krabberdonkse Optocht worden verstaan groepen (wagens,  loopgroepen) die op één inschrijfformulier zijn geregistreerd
 2. Deelnemers aan de Krabberdonkse Optocht, die meedingen naar prijzen, moeten inwoners zijn van de leefgemeenschap Den Dungen / Maaskantje of daarmee een band hebben, dit ter beoordeling van de organisatie.
 3. Andere deelnemers komen alléén in aanmerking voor deelname. Combinaties met groepen of personen van andere carnavalsgemeenten en / of carnavalskernen vallen ook onder deze categorie.
 4. Ook voor deelnemers die buiten mededinging meedoen geldt dit reglement.

Prijzen zullen alleen worden uitgekeerd indien de deelnemer de Krabberdonkse Optocht reglementair heeft beëindigd en heeft voldaan aan de voorwaarden in het reglement.

 

B.   THEMA

Het thema van de Krabberdonkse Optocht 2012 is:

T DRÈJT IN KRABBERDONK !!!

Deelnemers zijn niet verplicht zich te houden aan het thema, dus thema mag verwerkt zijn maar hoeft niet, vrijheid blijheid !!

 

C.   CATEGORIE INDELING/PRIJZENGELD

Deelname aan de optocht kan geschieden in de volgende categorieën:

 • Jeugd tot 13 jaar
 • Volwassenen (v.a. 13 jaar)
  • Wagens
  • Loopgroepen

Onder wagen wordt verstaan een gemotoriseerd (trekkend) voertuig met gekoppelde aanhangwagen(s) en/of andere objecten, vallend onder de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen en/of wagens met een lengte groter dan 3 meter. In gevallen van twijfel beslist de organisatie.

 

Prijzengeld

Jeugd tot 13 jaar:

1e prijs: € 50,00

2e prijs: € 40,00

3e prijs: € 30,00

Alle overige prijzen: € 15,00

 

Volwassenen (v.a. 13 jaar):

Wagens:                                             Loopgroepen

1e prijs: € 500,00                                1e prijs: € 200,00

2e prijs: € 250,00                                2e prijs: € 100,00

3e prijs: € 150,00                                3e prijs: €  75,00

Alle overige prijzen: € 100,00            Alle overige prijzen: € 50,00

 

WISSELTROFEE

Naast de geldprijzen is er ook nog de Krabberdonkse Wisseltrofee:

een Wisselbeker voor de jeugd en

het Krabberdonks Wisselbènkske voor de volwassenen

Speciale (troost)prijs : Aai over d’un bol

 

D.   RECLAME

Reclame kan, indien gewenst, gevoerd worden, uitsluitend op de achterkant van de wagens via een bord van 2 x 1 meter waarop de namen van de sponsors vernoemd kunnen worden, dit dient echter tevoren worden gemeld aan de organisatie . Reclamevoering anders dan bij wagens in overleg met de organisatie.

 

E.    AANDACHTSPUNTEN

 1. Deelname aan de Krabberdonkse Optocht geschiedt geheel voor eigen verantwoording. Een carnavalswagen dient door de club / vereniging zelf verzekerd te worden, evenals de meegevoerde instrumenten en overige attributen.
 2. Attentie: Uit veiligheidsoverwegingen is het verplicht dat links en rechts van de wagen iemand van de deelnemende groep meeloopt.
 3. Elk gemotoriseerd, trekkend voertuig met gekoppelde aanhangwagen(s) en/of andere objecten, valt onder de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, die bij het motorvoertuig hoort. Dezelfde regels, die op de openbare weg gelden, gelden ook gedurende de Krabberdonkse Optocht! Voertuigen die een verhoogd risico inhouden voor de deelnemers en/of publiek kunnen vóór of tijdens de Krabberdonkse Optocht verwijderd worden.
 4. Geen alcohol tijdens de optocht
 5. De verantwoordelijke persoon voor een deelnemer dient de veiligheid te garanderen tijdens de Krabberdonkse Optocht voor zowel de eigen personen binnen de groep, de andere deelnemers als het publiek. Deze verantwoordelijk persoon is in alle voorkomende gevallen het aanspreekpunt en dient op het aanmeldingsformulier te worden opgegeven.
 6. Wagens, die al eerder in dezelfde uitvoering aan een Krabberdonkse Optocht hebben deelgenomen komen niét in aanmerking voor prijzengeld.
 7. De jurering geschiedt door een vakjury en een jury afgevaardigd uit de deelnemers. Hiervoor leveren alle deelnemers via het aanmeldingsformulier een jurylid. Zij vormen de publieksjury. Deze publieksjury dient de gehele duur van de optocht aanwezig te zijn.
 8. Het versieren van gemotoriseerde voertuigen is toegestaan mits het zicht van de chauffeur gedurende de gehele Krabberdonkse Optocht onbelemmerd blijft en hij een goed contact met zijn begeleiders heeft, die hem aanwijzingen geven.
 9. Het gebruik van muziek in de Krabberdonkse Optocht wordt gestimuleerd. Omdat veel kapellen live carnavalsmuziek spelen en deze vorm van muziek zeer wordt gewaardeerd, is het wenselijk om het volume én het carnavaleske repertoire van de elektronische muziek daaraan aan te passen. Bij de indeling van de Krabberdonkse Optocht zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Wel wordt dringend verzocht de geluidssterkte onder 100 decibel te houden zodat andere deelnemers niet worden overstemd.
 10. Confettikanonnen mogen alléén gebruikt worden als de bediening hiervan geschiedt door perslucht. Het gebruik van zuurstof is nadrukkelijk verboden! De confettikanonnen zullen vooraf door de brandweer gekeurd worden.
 11. Deelnemers en deelnemende groepen met aanstootgevende of grievende onderwerpen en / of uitingen, in welke zin dan ook, zullen worden gediskwalificeerd.
 12. Aanwijzingen van de Krabberdonkse  Optochtbegeleiders dienen te worden nagevolgd.
 13. De deelnemer die zich niet aan dit reglement houdt wordt van deelname uitgesloten
 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in overleg met de organisatie en de jury van de Krabberdonkse Optocht. Dit besluit is bindend.
 15. Parcours: Voor 2012 is gekozen voor het volgende parcours:

Opstellen op de Bosscheweg: vervolgens linksaf naar de Litserstraat alwaar de Prins en zijn gevolg staan opgesteld voor het afnemen van het defilé, daarna verder richting Rijckevorselstraat, Paterstraat, Grinsel, Brouwerstraat,  Maaskantje, Bosscheweg, waarna ontbinding van de optocht etc.

LET OP: i.v.m. eventuele bouwwerkzaamheden aan de Litserstraat kan het parcours gewijzigd worden, informatie hierover zal z.s.m. worden doorgegeven aan de deelnemers, raadpleeg ook de website

BELANGRIJK: Een goede constructie, die obstakels (drempels, bomen, verkeerssluizen, wegbreedte, e.d.) kan doorstaan is daarom noodzakelijk. Er dient ook rekening te worden gehouden met een goede verdeling bij het uitgeven van speciale dingen onderweg.

Tevens is het van groot belang rekening te houden met het te volgen parcours, de te nemen bochten, draaicirkels, etc.

Neem tevoren dus het parcours goed door!

 

VEEL SUCCES EN PLEZIER MET DE VOORBEREIDING!!

 

Krabberdonkse Koepel

Secretariaat:

Kampseveld 17, 5275 CB Den Dungen

Telefoon: 073 – 594 1322

E-mail: info@ krabberdonk.nl