Reglement Optocht

A. ALGEMEEN

 • Onder deelnemers aan de Krabberdonkse Optocht worden verstaan groepen (wagens, niet-wagens) die op één inschrijfformulier zijn geregistreerd
 • Deelnemers aan de Krabberdonkse Optocht, die meedingen naar prijzen, moeten inwoners zijn van de leefgemeenschap Den Dungen / Maaskantje of daarmee een band hebben, dit ter beoordeling van de organisatie.
 • Andere deelnemers komen alléén in aanmerking voor deelname. Combinaties met groepen of personen van andere carnavalsgemeenten en / of carnavalskernen vallen ook onder deze categorie.
 • Ook voor deelnemers die buiten mededinging meedoen geldt dit reglement.

Prijzen zullen alleen worden uitgekeerd indien de deelnemer de Krabberdonkse Optocht reglementair heeft beëindigd en heeft voldaan aan de voorwaarden in het reglement.

B. THEMA

Het thema van de Krabberdonkse Optocht 2010 is:
Krabberdonk…….hartverwarmend !
Deelnemers zijn niet verplicht zich te houden aan het thema, dus thema mag verwerkt zijn maar hoeft niet, vrijheid blijheid !!

C. CATEGORIE INDELING/PRIJZENGELD

 

Deelname aan de optocht kan geschieden in de volgende categorieën:
Jeugd tot 13 jaar
Volwassenen (v.a. 13 jaar)
–          Wagens
–          Niet-Wagens

Onder wagen wordt verstaan een gemotoriseerd (trekkend) voertuig met gekoppelde aanhangwagen(s) en/of andere objecten, vallend onder de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen en/of wagens met een lengte groter dan 3 meter. In gevallen van twijfel beslist de organisatie.

Prijzengeld

Jeugd tot 13 jaar:

 • 1e prijs: € 50,00
 • 2e prijs: € 40,00
 • 3e prijs: € 30,00
 • Alle overige prijzen: € 15,00

Volwassenen (v.a. 13 jaar):

Wagens: Niet-Wagens:
1e prijs: € 500,00 1e prijs: € 200,00
2e prijs: € 250,00 2e prijs: € 100,00
3e prijs: € 150,00 3e prijs: €  75,00
Alle overige prijzen: € 100,00 Alle overige prijzen: € 50,00

WISSELTROFEE

Naast de geldprijzen is er ook nog de Krabberdonkse Wisseltrofee:
een Wisselbeker voor de jeugd en
het Krabberdonks Wisselbènkske voor de volwassenen

D. RECLAME

Reclame kan, indien gewenst, gevoerd worden,  echter alléén na overleg vooraf met de organisatie . Gebruik van reclame sluit aanspraak op officiële deelname en aanspraak op evt. prijzen uit.

E. AANDACHTSPUNTEN

 • Deelname aan de Krabberdonkse Optocht geschiedt geheel voor eigen verantwoording. Een carnavalswagen dient door de club / vereniging zelf verzekerd te worden, evenals de meegevoerde instrumenten en overige attributen.
 • Elk gemotoriseerd, trekkend voertuig met gekoppelde aanhangwagen(s) en/of andere objecten, valt onder de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, die bij het motorvoertuig hoort. Dezelfde regels, die op de openbare weg gelden, gelden ook gedurende de Krabberdonkse Optocht! Voertuigen die een verhoogd risico inhouden voor de deelnemers en/of publiek kunnen vóór of tijdens de Krabberdonkse Optocht verwijderd worden.
 • Geen alcohol tijdens de optocht
 • De verantwoordelijke persoon voor een deelnemer dient de veiligheid te garanderen tijdens de Krabberdonkse Optocht voor zowel de eigen personen binnen de groep, de andere deelnemers als het publiek. De verantwoordelijk persoon is in alle voorkomende gevallen het aanspreekpunt.
 • Wagens, die al eerder in dezelfde uitvoering aan een Krabberdonkse Optocht hebben deelgenomen komen niét in aanmerking voor prijzengeld.
 • De jurering geschiedt door een publieksjury en een vakjury en vindt plaats gedurende de Krabberdonkse Optocht. De deelnemers moeten er gedurende de gehele Krabberdonkse Optocht, dus óók aan het einde ervan, nog hetzelfde uitzien als aan het begin.
 • Parcours

Voor 2010 is gekozen voor het volgende parcours:
Opstellen op de Bosscheweg: vervolgens linksaf naar de Litserstraat, Rijckevorselstraat, Paterstraat, Grinsel, Brouwerstraat, Bramenbos, Maaskantje. Vanaf hier als defilé weer richting Bosscheweg, voorbij prins en gevolg, waarna ontbinding van de optocht etc.

BELANGRIJK: Een goede constructie, die obstakels (drempels, bomen, verkeerssluizen, wegbreedte, e.d.) kan doorstaan is daarom noodzakelijk. Er dient ook rekening te worden gehouden met een goede verdeling bij het uitgeven van speciale dingen onderweg.

Tevens is het van groot belang rekening te houden met het te volgen parcours, de te nemen bochten, draaicirkels, etc.

Neem tevoren dus het parcours goed door!

 • Het versieren van gemotoriseerde voertuigen is toegestaan mits het zicht van de chauffeur gedurende de gehele Krabberdonkse Optocht onbelemmerd blijft en hij een goed contact met zijn begeleiders heeft, die hem aanwijzingen geven.
 • Het gebruik van muziek in de Krabberdonkse Optocht wordt gestimuleerd. Omdat veel kapellen live carnavalsmuziek spelen en deze vorm van muziek zeer wordt gewaardeerd, is het wenselijk om het volume én het carnavaleske repertoire van de elektronische muziek daaraan aan te passen. Bij de indeling van de Krabberdonkse Optocht zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
 • Confettikanonnen mogen alléén gebruikt worden als de bediening hiervan geschiedt door perslucht. Het gebruik van zuurstof is nadrukkelijk verboden! De confettikanonnen zullen vooraf door de brandweer gekeurd worden.
 • Deelnemers en deelnemende groepen met aanstootgevende of grievende onderwerpen en / of uitingen, in welke zin dan ook, zullen worden gediskwalificeerd.
 • Aanwijzingen van de Krabberdonkse  Optochtbegeleiders dienen te worden nagevolgd.
 • De deelnemer die zich niet aan dit reglement houdt wordt van deelname uitgesloten
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in overleg met de organisatie en de jury van de Krabberdonkse Optocht. Dit besluit is bindend.

 

VEEL SUCCES EN PLEZIER MET DE VOORBEREIDING!!

Krabberdonkse Koepel

Secretariaat:
Kampseveld 17, 5275 CB
Den DungenTelefoon: 073 – 594 1322
E-mail:  krabberdonksekoepel.secretariaat@planet.nl