KrabberKoerant

Beste carnavalsvrienden,

Binnenkort barst het carnavalsseizoen weer los! Dat geldt ook voor de opmaak van weer een prachtige Krabberkoerant.
De redactie stelt je in de gelegenheid kopij aan te leveren over je club, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden:
– plaatsing onder voorbehoud, ter beoordeling aan redactie
– maximaal 300 woorden,
– platte tekst in  MSWord lettertype Calibri, tekengrootte 11
– evt. bijsluiten van foto’s/logo’s o.i.d. in bestandsformaat:
– JPEG/JPG, EPS & hoge resolutie (i.v.m. digitale druk)
– uiterste inzenddatum: 1 december!
– inzenden naar redactie Krabberkoerant uitsluitend via emailadres: rhellx@kpnmail.nl
Tevens wijzen we jullie erop dat het emailadres van het secretariaat  info@krabberdonk.nl is vervallen,
graag aanpassen in je bestand naar krabberdonk@gmail.com
Succes met de voorbereidingen en tot 5 november !
Met vriendelijke groet,
Stichting Krabberdonk
Fiet Cooijmans, secr.
krantekop