’t Goede Doel Carnaval 2016

dvd goede doel 2016

‘De jeugd heeft de toekomst’ is een kreet die je vaak hoort, ook in Krabberdonk. Graag willen wij Prins XI-XI,  22e van Krabberdonk en adjudant Marcelangelo, samen met de 3 Donken en de Mellukmèskes,  daarom een brug slaan naar de jeugd. Zeker met het thema van dit jaar ‘Krabberdonk, uit de kunst!’ is het mooi als we de kunst van carnaval vieren kunnen doorgeven. Vandaar dat we samen met de lagere schooljeugd van Fonkel en de Wegwijzer een mooi kunstwerk gaan maken en samen met de jeugdraad hebben we inmiddels een leuke clip opgenomen. En dit laatste kunststukje is nu op DVD beschikbaar. De opbrengst van de verkoop van deze DVD’s komt ten goede aan Plan Nederland, een organisatie die onderwijs biedt aan kinderen voor wie onderwijs volgen geen basisvoorziening is zoals hier bij ons. Laat staan cultureel onderwijs, zoals de kunst van de carnavalstraditie voortzetten. Op deze manier hopen wij een mooie brug te slaan naar onze jeugd, maar ook naar jeugd op andere plekken in de wereld.

De DVD kost € 5,00 en zal door onze  ‘Mellukmeskes’  verkocht worden.

Bestellen kan ook: mail naar secr.  krabberdonk@gmail.com met  vermelding van naam, adres en telefoonnummer