KUL

KUL

Beste Krabbers en Krabberinnekes,

met in het bijzonder;
• Prins Willem van Krabberdonk en Adjudant Gradus,
• de Dames van de Collegeraad met aanhang,
• Jeugdprins, Jeugdprinses en Jeugdadjudant en alle jeugdraadsleden
• de begeleiding van de Krabberdonkse jeugdraad en de ouders (en familie) van de jeugdraadsleden,
• de Krabberdonkse KeuzeKommissie,
• de Krabberdonkse Koepel,
• de Krabberdonkse Donkheren,
• de Krabberdonkse Hoffotograaf Frank van Boxtel,
• de Krabberdonkse Kroeg-eigenaren,
• en natuurlijk de Krabberdonkse Klubkes,

Op zaterdag 14 november a.s. vindt in de harmoniezaal van Boer Goossens in Krabberdonk, voor de 47e keer, het 11-11 feest plaats met daarin de inauguratie-ceremonie van Prins Krabber de 22e van Krabberdonk, zijn adjudant, de nieuwe raadsleden, alsmede de nieuwe Jeugdprins, zijn Jeugdprinses en Jeugdadjudant en hun gevolg.

Dit alles zal, net zoals vorig jaar, voorafgaand aan het welbekende KUL-festival gebeuren. Daarnaast hebben wij tevens enkele nieuwe elementen aan de avond toegevoegd waardoor de avond nog gezelliger zal worden.

Uiteraard willen wij dat zoveel mogelijk Krabbers en Krabberinnekes dit zo belangrijke, feestelijk en humoristische evenement in zijn geheel kunnen meemaken.

Daarom nodigen wij u allen hierbij officieel uit aanwezig te zijn bij deze feestelijke gebeurtenis vanaf 19.11 uur in de zaal van Boer Goossens.
Na de officiële ceremonie met vele ludieke speeches gaat het KUL – festival van start.

met Carnavaleske groeten,
Krabberdonkse Keuzekommissie en de Krabberdonkse Koepel