Wisseling bestuur Krabberdonkse Koepel

Binnen de Krabberdonkse Koepel hebben zich sinds het nieuwe jaar 2014 een tweetal wisselingen voorgedaan.  We namen afscheid van twee oud bestuursleden Rob  Berlo en Hester van Nisselrooij, Rob die de verantwoording droeg over de Financiën en Hester die een heel groot deel van de P.R. op zich nam. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we afscheid van hun genomen en zijn ze natuurlijk verblijd met het Krabberdonks Tegeltje.

We zijn in de gelukkige positie dat we een tweetal nieuwe mensen hebben weten te vinden namelijk Relinde van Drunen die naast de jeugdraad nu ook de P.R. op zich neemt en Hans Cooijmans die ons nieuw financieel beleid gaat uitzetten.

We wensen ze beide veel succes toe !

Toine van Vught Voorzitter Krabberdonkse Koepel.