10 maart Halfvasten

Aan alle Dungense carnavalsvierders,

 
Krabberdonk liet (en loat) ut 4-en !!

Om nog eens gezellig even na te praten over de afgelopen carnaval en jubileumactiviteiten nodigen we jullie graag uit voor het Halfvasten op zondag 10 maart a.s. in de Majorcabar vanaf 14.11 uur.

Vrijwilligers: bedankt!

We kijken terug op een druk, gezellig en heel  feestelijk carnavalsjubileum in Krabberdonk. Veel enthousiaste mensen hebben vrijwillig de handen uit de mouwen gestoken om dit mogelijk te maken. Daarom wil de Krabberdonkse Koepel iedereen die zich op één of andere manier hiervoor heeft ingezet speciaal uitnodigen om bij dit Halfvastenfeest aanwezig te zijn.

Thema 2014 :

Zoals afgelopen jaar zijn er ook nu weer speciale bierviltjes uitgereikt waarop je jouw idee voor het nieuwe thema kon invullen.  Er zijn weer heel veel creatieve ideeën ingeleverd. De Krabberdonkse Koepel maakt deze middag het winnende thema bekend en heeft uiteraard weer een prijs voor de winnende inzending !

Jubileum Fietstocht: 

Noteer alvast in je agenda: op 2e Paasdag, 1 april, nee, echt geen grap !, organiseren we een fietstocht langs bestaande en historische kroegen, zo komen een aantal vroegere kroegen weer tot leven zoals café Hellings, café de Veer en café De Dungense Molen. In voormalig café De Roos vindt een expositie plaats over 44 jaar Krabberdonk in woord en beeld, zo zijn er tal van activiteiten die dag maar daar hoor je binnenkort meer over.
Heel graag tot 10 maart, dan maken we er een gezellig feestje van met o.a. een optreden van de bekende zanger Jeroen van Zelst
 
De Krabberdonkse Koepel