Litserborg feliciteert Krabberdonk

Krabberdonk hi wè te viere. ’t Is nie niks zo’n 44 joor Dungense carnaval. En dus op de uurste plôts GEFELICITEERD. Gefilliciteerd Krabberdonkse Koepel en de clubkes dieter al diej jorre iets mois van make. Gefilliciteerd carnavalvierende Krabberdonkers, diej dees groowt fist tot ’n succes make.

’t Is ’n ope deur um te zegge dètter veul, heejl veul veraanderd is in diej 44joor. We gôn dannok nie terug de geschiedenis in. Eigelijk kéjke we liever vorrût nor de toekomst. Néj joor rond dezen ted hope we wir wè same te viere.Dan moet onzen Litserborg kloor zen. ’n Fantastisch plôtske vur iedere Krabberdonker. Ge kunter wone, op bezuuk goown, buukskes leejne, ’n bèkske koffie vatte, eejte, muziek make en danse.Kort gezeed: ge kunter mekare tegekômme.

Wij hope dè iedere Krabberdonker z’n ège strakke thuisvuult in de néj huiskamer van Den Dungen. Kom néj joor gerust efkes langs, of nog beejter ôn…. Van herte welkom, ons deur sti alt ope.

Deze carnaval moetet nog efkes doewn mi kéjke nor den bouw. Mar ’t gi heejl hard en néj joor

dan loowte we ’t nie alleejn viere, mar dan gômmet ok viere. Dan geeget nie over ope durre, mar dan zetteme de durre wagewijd open.

Um al ’n bietje ’t Litserborg-gevuul te kréjge, moetet verhaal “Zwaan kleef aan” mar “ns leejze. Tot Litserborg z’n ège “digitale home”hi, is ’t verhaal te véjne op www.deblauwescholk.nl.

Geniet van deze carnaval, vier ’t mi z’n alle en loowt ’t ok lèkker.

 

Al deejlnimmende organisaasies Litserborg. (met dank aan Henk van der Aa, die dit verhaal in Dungens dialect heeft geschreven)