3e prijs Krabberdonk

Afgelopen donderdag was de avond voor de leden van de Rabobank tijdens Stylish Live en werd bekend gemaakt wie een bijdrage zou krijgen van het Coöperatie Initiatief van de Rabobank. Mede door de vele stemmen heeft Krabberdonk tijdens deze avond de 3e prijs gehaald en krijgen we een mooie bijdrage voor het organiseren van het 44 jarig bestaan. Het bestuur wil iedereen die een stem op Krabberdonk heeft uitgebracht van harte danken hiervoor en we gaan verderen met de voorbereidngen voor een mooi jubileumjaar!!!!!